VIL DU VÆRE MED OSS???

Er du over 18 år og leter etter din plass i livet, trenger å lære noe nytt og prøve dine grenser?

Eller er du en voksen, kanskje med familie, som ønsker å prøve en alternativ måte å leve på?

 I Hogganvik Landsby kan vi tilby:

- Bo og arbeide i et tett felleskap med psykisk utviklingshemmede, andre medarbeidere og praktikanter. Et internasjonalt miljø.

- Arbeide på en vakker vestlandsgård med økologisk produksjon av kjøtt, melk, ost, grønnsaker, frukt og bær. Nærhet til sjø og fjell.

- Man kan delta i både praktiske og administrative oppgaver. Vi har et levende kulturliv og trenger engasjerte mennesker.

- Mulighet til utdannelse innen antroposofisk arbeid, helsepedagogikk eller i vanlig norsk skolesystem.

- Mulighet til å treffe medarbeidere fra andre Camphill-steder på seminarer og møter, og utveksle erfaringer.

- Vi har norsk som fellesspråk og forventer at du lærer det raskt. Vi har lærer i landsbyen.

- Fritid med turmuligheter i norsk natur, eller låne leilighet i nærmeste by, Haugesund, med flere kulturtilbud.

 

Halloweenfest
Karneval

 

Her finner du søknad, som du kan sende både med email eller med post

Hogganvik Landsby er samarbeidspartner med Freunde Der Erziehungskunst Rudolf Steiners

Kontaktadresse:       

med.hogganvik@camphill.no

hogganvikcamphillno

Hogganvik Landsby

5583 Vikedal

Norge