Open Dag

i Hogganvik Landsby

Laurdag 30. april klokka 12.00 – 16.00

Program

12.00: Opning av dagen m/musikk av Hogganvikorkesteret

13.00: Opning av utstillinga «Frå løytnantsgard til Camphill-landsby»  - eit historisk tilbakeblikk på Hogganvik

14.00 – 16.00: Lag ditt eige insekthotell

14.00 og 15.00: Omvising

Heile dagen vert det sal av produkt frå Hogganvik og andre Camphill-landsbyar, og av mat og drikke

Velkommen!

 

JULESPILL