Hogganvik gård

På den tradisjonsrike storgården drives i dag en mangfoldig produksjon av mat, kulturlandskap og trivsel. Det er mange hender i arbeid og alle gjør sitt bidrag for å drive gården på en god måte. Gården er en arena for læring og mestring, der opplevelsen av å være en del av en gruppe og en del av en nyttig og unik prosess står sentralt. Nær kontakt til og omsorg for dyr er en viktig komponent i arbeidet. Jord- til bord-prosesser gjør arbeidet meningsfullt og godt å være med på.

Gården drives økologisk, det vil si dyreetisk godt reflektert og uten bruk av kunstig plantenæring, veksthemmende, plante-, sopp- eller insektdrepende stoff. Gården er tilknyttet til den biodynamiske bevegelsen i nordisk Camphill.

På gården dyrkes grovfor, potet, grønnsaker (gartneri), diverse frukt og bær. Av husdyr finnes det melkekyr med foringsdyr og påsett, spælsau, kasjmirgeit, griser og noen høner.

Mange produkter videreforedles på stedet: i et eget gårdsysteri, i et matforedlingsverksted og i husene. Gårdsgruppa presser saft, lager grill- og spekepølse, skinke, fenalår og pinnekjøtt, for å nevne noen eksempler. Det drives små byggeprosjekter på vinterstid som gir mulighet til å trene håndverksferdigheter.

Gården tilbyr praksisplasser til landbruks- og sosialpraktikanter.

Gårds vakttelefon: 41 67 10 36 

Gårdsgruppa, en fin gjeng
Våre dyr må ha mat. Det er bare å brette opp ermene.
Ungdyr på beite
Det er fint å være geit i Hogganvik. Her under kjeing i mars.
Mot slutten av april slippes spælsauene på beite med sine nyfødte lam.
Når vårsola varmer er det mye på gang ute.
Våronn med toskjærs vendeplog
Sommerferie for sauene på fjellbeite - følg meg!
Trivelig med håndluking
En økologisk potetåker ved Krossfjorden
Kuene vet hvor de skal.....
.....i fjøset for å melkes
Beiteryddepatruljen i arbeid
Fjorden byr på opplevelser og matauk.
En sau med trillinger - et fint gjensyn på høsten. Nå skal sauene hjem før vinteren kommer.
Heia er stor. Det kreves godt samarbeid for å finne sauene igjen.
Grisene fores med myse fra eget ysteri.
Årets lam - neste års sauer
Kasjmirgeitebukken Oluf
Kjekt å prøve ut nye ting - julepølser
Ridesau Berta
På tide å gruse opp stien
 
 

Siden 2011 melker vi med melkemaskin