Hogganvik gård

På den tradisjonsrike gården drives i dag en mangfoldig produksjon av mat, kulturlandskap og trivsel.  Gården er en arena for læring og mestring, der opplevelsen av å være en del av en gruppe og en del av en (mat-)nyttig prosess står sentralt. Nær kontakt til og omsorg for dyr er en viktig komponent i arbeidet. Jord- til bord-prosesser gjør arbeidet meningsfullt og godt å være med på.

Gården drives økologisk, dvs. dyreetisk godt reflektert og uten bruk av kunstig plantenæring, veksthemmende, plante-, sopp- eller insektdrepende stoff.

På gården dyrkes grovfor, grønnsaker (gartneri), diverse frukt og bær. Av husdyr finnes det melkekyr, spælsau, kasjmirgeit, griser og bier.

Mange produkter videreforedles på stedet: i et eget gårdsysteri, i et matforedlingsverksted og i husene. Gårdsgruppa presser saft, lager grill- og spekepølse, skinke, fenalår og pinnekjøtt, for å nevne noen eksempler. Det drives små byggeprosjekter på vinterstid som gir mulighet til å trene håndverksferdigheter.

Gården tilbyr praksisplasser til landbruks- og sosialpraktikanter.

Gårds vakttelefon: 41 67 10 36 

Gårdsgruppa, en fin gjeng
Våre dyr må ha mat. Det er bare å brette opp ermene.
Ungdyr på beite
Det er fint å være geit i Hogganvik. Her under kjeing i mars.
Mot slutten av april slippes spælsauene på beite med sine nyfødte lam.
Når vårsola varmer er det mye på gang ute.
Våronn med toskjærs vendeplog
Sommerferie for sauene på fjellbeite - følg meg!
Trivelig med håndluking
En økologisk potetåker ved Krossfjorden
Kuene vet hvor de skal.....
.....i fjøset for å melkes
Beiteryddepatruljen i arbeid
Fjorden byr på opplevelser og matauk.
Sau med trillinger - et fint gjensyn på høsten. Nå skal sauene hjem før vinteren kommer.
Heia er stor. Det kreves godt samarbeid for å finne sauene igjen.
Grisene fores med myse fra eget ysteri.
Årets lam - neste års sauer
Kasjmirgeitebukken Oluf
Kjekt å prøve ut nye ting - julepølser
På tide å gruse opp stien

Vi bruker spannmelkeanlegg