I Hogganvik Landsby har vi et gartneri der vi dyrker økologiske grønnsaker. En del må dyrkes i veksthus, men det meste vokser på friland. Vi klarer stort sett å dekke landsbyens grønnsaksbehov hele sommeren og høsten, og noen ganger har vi litt til overs, som vi kan selge til interesserte kunder.

Nytt år

nå er det vår 2015 og i gartneriet begynner det å bli grønt