Det vanlige arbeidet i huset er kanskje det viktigste på stedet: måltider skal forberedes, hus skal rengjøres, klær skal vaskes og strykes. 

Inntil vårt matforedlingsverksted er ferdig bygget og godkjent er det også husenes ansvar å bake, lage syltetøy, kvark og jogurt, rett og slett å foredle det som måtte komme fra gartneriet og gården.

Å bruke produkter fra stedet er veldig viktig for oss i Hogganvik Landsby. Vi bruker nok noe mer tid til å konservere matvarer etter tradisjonelle metoder enn det som er vanlig i dag, både fordi vi tror at denne maten er sunnere enn industriframstilt mat og fordi det er arbeid som gir innsikt i livsprosessene. 

 

 

                Vel så viktig som de rent praktiske

                arbeidsområdene i et hus

                 er omsorg for hverandre.