Panoramabilde av sagbruket og vedskuret

 

 

Hogganvik Landsby eier ca 1850 da blandingsskog som blir godt drevet, og som har et bra utbygd veisystem. Skogsdriften er for oss svært viktig. Her tar vi ut tømmer til husbygging og vedlikehold. De store og nye husene i landsbyen er alle bygd med tømmer fra egen skog. I 2010 fikk vi et eget lite sagbruk, så nå kan vi også skjære vårt eget tømmer. I tillegg til dette produserer vi ved til bruk i landsbyen. Ved er et fantastisk produkt som gir varme flere ganger. Først under hogst, så kløyving, stabling og til slutt i ovnen eller fyringsanlegget.