KULTURLIV PÅ HOGGANVIK

Som alle andre Camphill Landsbyer verden over, forsøker vi å realisere Rudolf Steiners sosiale tregreningsimpuls hvor menneskets behov for frihet, likhet og brorskap er vernet om så godt vi kan.

 

Å skape et rikt kulturliv i takt med årstidene og høytidene er et viktig element i livet i en landsby. Å følge årets, månedens, ukens og dagens rytme er et grunnleggende behov hos de fleste mennesker og gir en trygg ramme til alt liv.

 

Kulturlivet i landsbyen har en stor bredde, fra et vakkert dekket søndags frokostbord inntatt av søndagskledde mennesker, til et intenst innøvd skuespill for å feire en av årets høytider. Hver uke har sin faste rytme med kveldsaktiviteter: sosialkvelder, kafé, legender, kiosk/film og kulminerer i bibelaften på lørdag, samling eller gudstjeneste på søndag og kanskje et foredrag eller en konsert om kvelden. Vi forsøker å sette spesiell fokus på årets høytider og skape fest sammen. Bursdagene er viktige og en mulighet til å beære den enkelte. Mange deltar i kulturlivet som er tilgjengelig i storsamfunnet, teater, konsert, kino, sirkus med mer. Vi inviterer også gjester til å holde kurs eller konserter. Den enkelte står fritt til å komme med egne initiativ og i tidens løp har mange fått lov til å utvikle sider av seg selv som ellers kanskje aldri ville ha blitt oppdaget.

Påske i husene (bilde:J.Kozienka)

Orkesteret i Hogganvik Landsby:

I orkesteret veves det daglige livet inn som en stor del av det musikalske råstoffet.

Her forholder vi oss til årets rytme og vi spiller sanger som kler den enkelte årstid, merkedager og høytid. Vi jobber mye med rytme og klang og vi arbeider i sirkel, slik at alle blir sett og hørt. Sirkelen gjør det også lettere å hjelpe den enkelte i den musikalske prosessen.

Alle får komme som de er og med sitt instrument, enten det er tuba eller stemmen.

Orkesterlederen legger til rette for en hyggelig samværsstund. Du skal også føle at du lærer noe her og kan bruke det videre i livet ditt.

Vi spiller musikk fra middelalder, renessanse, folkemusikk, noen klassiske perler, men og jazz og viser.

Vi bruker også dans og teater for å nå alle sansene i mennesket. Hver jul arbeider vi med julespill som vi gjerne viser for andre.

Orkesteret har øvelser hver torsdag, fra kl. 1500-1700.

Den første timen er vi alle sammen. Så har vi 15 min pause. Etter pause fortsetter beboerne med orkesterlederen. Så vær hjertelig velkommen.

02.11.2017

To ledige stillinger på Jøssåsen

To vernepleierstillinger, en 80% fast, en 60% vikariat

28.03.2017

Bokpresentasjon i Haugesund 6. april 2017

Med forfatter Christian Egge og høyesterettsadvokat Cato Schiøtz, musikalsk innslag fra hogganvik...

17.02.2017

Bokpresentasjon i Bergen 13. mars 2017

Boken Menneske først og fremst presenteres på Litteraturhuset med Christian Egge, Cato Schiøtz og...