Å bo i en landsby betyr å bo i et fellesskap i tykt og tynt, i hverdag og fest, i fritid og arbeid. Landsbybeboere (voksne mennesker med spesielle behov, som oftest utviklingshemning) og medarbeidere danner husfellesskap. Det finnes små og store hus og noen bor på hybel.  

Vårt fellesskap består av ca 45 mennesker, hvorav 35 bor i landsbyen i de fem bolighusene.

Tre av husene er mer tradisjonelle familiehus, hvor landsbybeboere, praktikanter og medarbeidere med deres familier bor og lever sammen. Her lever vi som andre familier, spiser og gjør husarbeid sammen, snakker om det vi er opptatt av og finner på ulike aktiviteter sammen. Vi pleier å avslutte uken med bibelaften. Alle har naturligvis også sine private rom, der de kan trekke seg tilbake når de ønsker det.

Arne Garborg hus
Lars Hertevig hus
Christopher Bruun hus
Fartein Valen hus

 

 

Osmundstua

 

 

 

 

Anna Hansen hus
Anna Hansen hus - fra sjøen