"Tidene er hva vi gjør dem til." Arne Garborg 

Garborg vart fødd på Jæren i 1851. Han kom frå ein storfamilie der  barna vart oppdratt  svært strengt. Men han klarte seg likevel godt og gjorde det bra på skulen. Berre 12 år gamal, skreiv han sin fyrste avisartikkel. Han tok etter kvart til med utdanninga som lærar, men berre 19 år gamal skal han oppleve at faren tek livet sitt, noko som igjen gjer at Garborg sit igjen med stor skuldkjensle. Garborg trur det er hans skuld at faren tek livet sitt, då han sjølv ikkje ville ta over garden.

Garborg

....vert rekna som ein av grunnleggjarane av den nynorske litteraturen. Han grunnla fleire aviser, blant anna Tvedestrandsposten og Fedraheimen og viste eit sterkt politisk engasjement. Han tok og opp moderne emne i sine skrifter som mishandling og spørsmål kring ekteskapet. På mange måtar var Garborg både Jærbu og europear, og han vert rekne for å vere ein  stor personlegdom  innan kultur og som prega det norske åndslivet på slutten av 1800-talet.

Mange av oss

....kjenner vel Haugtussa og har dansa denne i leikarring. Kona hans, Hulda Garborg, var svært sentral for å halde folkedansetradisjonen i hevd. I tillegg var dei to sentrale i oppstarten av Det norske Teateret som vart etablert i 1912. Dei vart sett på som radikale og fritt tenkjande menneske og var ein del av Kristianiabohemen, ei rørsle som ofte kom med sjokkerande utspel mot det etablerte borgarskapet. Elles skreiv Garborg boka «Mannfolk», utallege romanar, essays, dikt og skodespel. Garborg døydde i 1924 og vart gravlagt på Knudaheio på Time på Jæren.