Lørdag, 09. mai 2020 - Åpen dag i Hogganvik Landsby

mai
Hogganvik Landsby
  • Møter

Heile dagen vert det sal av produkt frå Hogganvik og andre Camphill-landsbyar, og av mat og drikke. Velkommen!!

Hogganvik
Hogganvikvegen 28
5583 Vikedal
+47 52 76 01 11