Hogganvik Landsby har juster tiltakene som er innført på grunn av koronaviruset

Hogganvik Landsby vil bidra til at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger.

Det er nå åpnet for å besøke beboere på Hogganvik.