Hogganvik Landsby har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset 

Hogganvik Landsby vil bidra til at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger. 

Alle større arrangement er avlyst eller utsatt. Tiltakene i landsbyen blir vudert fortløpende. 

Alle unødvendige reiser avlyses inntil videre med umiddelbar virkning. Unntak skal vurderes fortløpende.

Viktig: Besøk i Hogganvik Landsby avtales på forhånd (telefon: 52 76 01 11).