Møte

Hogganvik Landsby presenterer seg og orkesteret bidra med noen sanger - velkommen!!