Hogganvik Landsby er et levefellesskap hvor mennesker med og uten utviklingshemming bor og arbeider sammen, i en alternativ form for integrasjon.

Camphill-impulsen er også grunnet på Rudolf Steiners antroposofiske ideer. Hogganvik er hovedsakelig et jordbrukssamfunn, med arbeidslivet konsentrert om gård, ysteri, gartneri og skogsdrift. I tillegg kommer arbeidet i husene og i verkstedene.

Det er mulighet for å bo i landsbyen, og være del av livsfellesskapet her.
Vikariatet begynner 01.01.2023, men vi vil gjerne at stillingen tiltres snarest, for å gi mulighet
for overlapping med den som skal i permisjon.

Interesserte kan henvende seg til med.hogganvik@camphill.no for mer informasjon.