Nærmeste tettsted (Vikedal) hvor det finnes lege, dagligvarebutikker, frisør og post ligger 5 km fra Hogganvik. 60 km fra Hogganvik ligger Haugesund (35 000 innbyggere).