Hogganvik Landsby eier ca 1850 da blandingsskog som blir godt drevet, og som har et bra utbygd veisystem.