Vi lager ost av upasteurisert kumelk. Dette forutsetter førsteklasses melk og god hygjene både hos ysterne og fjøsfolk. 

Vår ost er debiogodkjent og kan bestilles:

hogganvik@camphill.no