Det er mulighet for å bo i landsbyen, og være del av livsfellesskapet her.

Vikariatet begynner 01.01.2023, men vi vil gjerne at stillingen tiltres snarest, for å gi mulighet
for overlapping med den som skal i permisjon.

Interesserte kan henvende seg til med.hogganvik@camphill.no for mer informasjon.