"Det er aldri for sent å bli den du kunne ha vært."

(Mary Ann Evans også kalt George Eliot)

Hogganvik
Hogganvikvegen 28
5583 Vikedal
+47 52 76 01 11