Hogganvik Landsby

"Hele livets mangfoldighet, alt det som betar oss, og all skjønnhet er satt sammen av lys og skygge." (Leo Tolstoj)

Hogganvik
Hogganvikvegen 28
5583 Vikedal
+47 52 76 01 11