Velkommen til Hogganvik Landsby

"Å våge er å miste fotfeste en liten stund. Å ikke våge er å miste seg selv." Søren Aabye Kierkegaard

Hogganvik
Hogganvikvegen 28
5583 Vikedal
+47 52 76 01 11