Interesse??

Hvis du lurer på noe gjerne tar kontakt

på telefon

+47 527 60 111 mellom kl 09.00 og 13.00 

Skriv et brev til

Hogganvik Landsby

5583 Vikedal

eller e-post til

med.hogganvik@camphill.no 

hogganvik@camphill.no 

Hogganvik Landsby er samarbeidspartner med Freunde Der Erziehungskunst Rudolf Steiners

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!!