Interesse?

Hvis du lurer på noe gjerne tar kontakt

på telefon

+47 527 60 111 mellom kl 09.00 og 13.00 

Skriv e-post til

med.hogganvik@camphill.no 

hogganvik@camphill.no 

Hogganvik Landsby er samarbeidspartner med:

Freunde Der Erziehungskunst Rudolf Steiners

VIA e.V.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!!