I Hogganvik Landsby kan vi tilby:

Et hjem

Bo i et tett felleskap med utviklingshemmede, andre medarbeidere og praktikanter. Et internasjonalt miljø.

Arbeid 

Arbeide på en vakker vestlandsgård med økologisk produksjon av kjøtt, melk, ost, grønnsaker, frukt og bær. Nærhet til sjø og fjell. 

Deltakelse

Man kan delta i både praktiske og administrative oppgaver. Vi har et levende kulturliv og trenger engasjerte mennesker. 

Utdanning

Mulighet til utdannelse innen antroposofisk arbeid, helsepedagogikk eller i vanlig norsk skolesystem.

Menneskemøter

Mulighet til å treffe og utveksle erfaringer med medarbeidere og landsbybeboer fra andre Camphillsteder på festivaler, seminarer og møter. 

Norsk

Vi har norsk som fellesspråk og forventer at du lærer det raskt. Vi har en utmerket lærer i landsbyen.

Natur og By

Fritid med turmuligheter i norsk natur og nærmeste byen, Haugesund, med flere kulturtilbud.