Fortell litt om deg selv.

Du må gjerne spørre en pårørende eller en fra kommunen om å hjelpe deg. I brevet kan du si hva du heter, hvor gammel du er, hvordan du har vokst opp, hva du holder på med nå og eventuelt annet du ønsker å fortelle. Til slutt er det fint om du sier hvorfor du synes Hogganvik Landsby kunne være noe for deg.

Velkommen til dagsbesøk!!

Så fort som mulig vil vi inviterer deg på et dagsbesøk, muligens et overnattingsbesøk, slik at du kan treffe oss og se deg litt om i Hogganvik Landsby. Det er best hvis du tar med deg noen i familien din og/eller en fra kommunen. 

Velkommen til prøveopphold!! 

Hvis du syns at dette kunne være spennende, kan du skrive til Hogganvik Landsby og be om et prøveopphold. Det mest vanlige er et to til tre ukers prøveopphold, hvor du og vi har mulighet til å finne ut om Hogganvik Landsby kunne være et bra tilbud for deg. Etter endt prøvebesøk er det vanligst at du reiser hjem igjen og tar en endelig beslutning om du vil komme til Hogganvik Landsby. Før avreise er det ønskelig med en samtale med deg, dine pårørende og kommunen om muligheter for et lengre opphold. Den økonomiske siden må også avtales mellom kommunen og Hogganvik Landsby. 

Et godt tilbud?? 

Hvis vi alle er enige om at Hogganvik Landsby er et godt tilbud, og du gjerne vil komme, må du gi oss beskjed. Neste skritt er å fylle ut en kontrakt mellom deg, Hogganvik Landsby og kommunen din. Som regel er de første seks månedene en gjensidig prøvetid. Men tiden kan være tilpasset dine behov og prøvetid kan være lengre eller kortere. I denne tiden har vi mulighet til å finne ut om du trenger ekstra assistanse, eller har andre behov som ikke er dekket av vårt basistilbud. 

Velkommen hjem!!

Etter endt prøvetid inviterer vi til samtale igjen og fyller ut den endelige kontrakt som alle parter underskriver. Kontrakten og basistilbudet er felles for alle stedene drevet av Camphill Landsbystiftelsen Norge. Det er ønskelig med jevnlige ansvarsgruppemøter mellom deg, Hogganvik Landsby, dine pårørende og kommunen, slik at vi kan sørge for at du og alle andre er fornøyde med hvordan ditt liv i Hogganvik Landsby er.