I tillegg til kost og losji får du som praktikant utbetalt 3 500 kroner pr mnd.