Hogganvik
Hogganvikvegen 28
5583 Vikedal
+47 52 76 01 11