Alle har et arbeid å gå til, i eller rundt landsbyen. Arbeidet blir utført ut fra egne forutsetninger og evner. Vi synes at det viktigste er å finne et arbeid hvor den enkelte kan lykkes, at arbeidet er oversiktlig og meningsfullt. 

Gjennom å jobbe sammen med andre, opplever en at det lille en selv kan yte er en viktig del av alt det som trengs i landsbyen. Og så byr arbeidsdagen rett og slett på sosial trening.