Husbygging og Vedproduksjon for vinteren 

De store og nye husene i landsbyen er alle bygd med tømmer fra egen skog. I 2010 fikk vi et eget lite sagbruk, så nå kan vi også skjære vårt eget tømmer. I tillegg til dette produserer vi ved til bruk i landsbyen. Ved er et fantastisk produkt som gir varme flere ganger. Først under hogst, så kløyving, stabling og til slutt i ovnen eller fyringsanlegget.