Å bo i en landsby betyr å bo i et fellesskap i tykt og tynt, i hverdag og fest, i fritid og arbeid. Landsbybeboere (voksne mennesker med spesielle behov, som oftest utviklingshemning) og medarbeidere danner husfellesskap. Det finnes små og store hus og noen bor på hybel. 

Tre av husene er mer tradisjonelle familiehus, hvor landsbybeboere, praktikanter og medarbeidere med deres familier bor og lever sammen. Her lever vi som andre familier, spiser og gjør husarbeid sammen, snakker om det vi er opptatt av og finner på ulike aktiviteter sammen. Vi pleier å avslutte uken med bibelaften. Alle har naturligvis også sine private rom, der de kan trekke seg tilbake når de ønsker det.