Å skape.... 

et rikt kulturliv i takt med årstidene og høytidene er et viktig element i livet i en landsby. Å følge årets, månedens, ukens og dagens rytme er et grunnleggende behov hos de fleste mennesker og gir en trygg ramme til alt liv.

Kulturlivet....

i landsbyen har en stor bredde, fra et vakkert dekket søndags frokostbord inntatt av søndagskledde mennesker, til et intenst innøvd skuespill for å feire en av årets høytider. Hver uke har sin faste rytme med kveldsaktiviteter: sosialkvelder, kafé, legender, kiosk/film og kulminerer i bibelaften på lørdag, samling eller gudstjeneste på søndag og kanskje et foredrag eller en konsert om kvelden. Vi forsøker å sette spesiell fokus på årets høytider og skape fest sammen. Bursdagene er viktige og en mulighet til å beære den enkelte. Mange deltar i kulturlivet som er tilgjengelig i storsamfunnet, teater, konsert, kino, sirkus med mer. Vi inviterer også gjester til å holde kurs eller konserter. Den enkelte står fritt til å komme med egne initiativ og i tidens løp har mange fått lov til å utvikle sider av seg selv som ellers kanskje aldri ville ha blitt oppdaget.