Ønsket med LandsByLiv er å dele informasjon og kunnskap og å styrke nettverket innenfor sosialterapeutisk arbeid i Norge. Bladet skal bidra til å synliggjøre menneskeverd, det vil si de åndelige verdier og holdningene som ligger til grunn for arbeidet. Viktig er også at beboere og elever skal komme til orde.

Har du lyst til å bli abonnent?

Henvend deg til: 

landsbyliv@dialogos.no