Lars Hertervig

....er fødd på Borgøy i Tysvær i 1830. Han hadde 11 søsken , men berre  9 av dei vaks opp. Han vart døypt i Skjold kyrkje. Namnet Hertervig kjem frå stadnamnet Hattarvågen på øya Borgøy. Han kom frå fattige kår og foreldra så det som viktig med det å vere måtehalden og ikkje nyte alkohol. Dei var og kvekarar og snakka stadig til den unge guten om det indre ljoset. Hertervig var bare gutungen då han begynte å teikne motiv med trekull. Han teikna særleg skyer og trær og elles det han såg kringom seg.  Hertervig gjekk i lære i Stavanger men og Den Kongelege Teikneskule i Oslo. Han fekk stor merksemd for bileta sine.

Naturen

....han vaks opp med gav skapartrong. På Borgøy så han både variert og sterk natur. Han var og inspirert av naturen i Skånevik og inne i Åkrafjorden. Bileta til Hertervig inneheld alt frå idylliske landskapsmåleri  til motiv av forvridde, lidande tre, uroleg himmel og blokkliknande skyformasjonar.  Han nytta og heimelaga papir som bestod at fleire lag vart lima i hop med klister laga av rugmjøl. I tillegg nytta han alt rundt seg for å måle, blant anna tobakkspapir. Desse bileta har vorte svært berømte i ettertid. Hertervig merka tidleg teikn på sjukdommen schizofreni. Han tok til med å snakke usamanhengande og klarte ikkje å måle ferdig bileta sine. Kanskje var det vanskelege kjærleikslivet og ein del av dette sjukdomsbiletet. Han var innlagt fleire gonger utan at dette hjelpte ham vidare i livet. Lars Hertervig døydde i Stavanger i 1902.