Vevstuen

på Hogganvik er åpen tre ettermiddager i uken, og er arbeidssted for inntil seks personer.

Her blir gammelt sengetøy og gardiner forvandlet til fargerike filleryer, det blir produsert løpere og vesker, puter og lavendelposer, og en rekke andre små og store ting. I tillegg til veving blir det også strikket, blant annet grytekluter.

Den kortreiste 17.-maisløyfen i naturmateriale har blitt en av våre store suksesser.