Velkommen til Christopher Bruun hus

Christopher Bruun hus

Christopher Arnt Bruun (23. september 1839 - 17. juli 1920): prest i Den norske kirke og et ledende menneske i folkehøgskolebevegelsen. Han skal ha vært modellen for Henrik Ibsens rollefigur Brand.

Hogganvik
Hogganvikvegen 28
5583 Vikedal
+47 52 76 01 11