Å bruke produkter fra stedet er veldig viktig for oss. Vi bruker nok noe mer tid til å konservere matvarer etter tradisjonelle metoder enn det som er vanlig i dag, både fordi vi tror at denne maten er sunnere enn industriframstilt mat og fordi det er arbeid som gir innsikt i livsprosessene.