Velkommen til Fartein Valen hus

Fartein Valen

Fartein Valen ble født 25. august 1887 i Stavanger og han døde 14. desember 1952 i Haugesund. Hans atonale polyfone verk regnes i dag som banebrytende for moderne musikk i Norge.

Hogganvik
Hogganvikvegen 28
5583 Vikedal
+47 52 76 01 11