På Hogganvik Gård drev Anna Hansen sommerpensjonat fra 1919.