Gården er en arena for læring og mestring, der opplevelsen av å være en del av en gruppe og en del av en (mat-)nyttig prosess står sentralt. Nær kontakt til og omsorg for dyr er en viktig komponent i arbeidet. Jord- til bord-prosesser gjør arbeidet meningsfullt og godt å være med på. 

Gården tilbyr praksisplasser til landbruks- og sosialpraktikanter.

Gårds vakttelefon: 41 67 10 36