Møte

Kore`Vidafjord kommer, synger, danser...........