Feiring

"Vegen er lystig, 

og vegen er vrang. 

Danse mi vise, 

gråte min sang." 

(Einar Skjæraasen)